In september 2018 heb ik alle basisscholen in Nuenen benaderd om gast lessen over Amnesty International te geven.

De “Rietpuim” heeft er, zoals elk jaar, gebruik van gemaakt.

In december heb ik daar 6 lessen gegeven: 2 in groep 4, 2 in groep 5 en 2 in groep 7.

Ik heb daarvoor 3 programma’s gebruikt: Het Paspoort, Het Klokhuis en de Wereldreis.

Zowel de leerkrachten als de kinderen hebben het als een positieve bijdrage ervaren.

Ik waardeer het dat deze school mij elk jaar uitgenodigd heeft.

Ik ga nu stoppen met het scholenwerk, maar heb gewezen op de website van Amnesty International.

Daar kunnen leerkrachten zelf lespakketten bestellen, met daarin docentenhandleidingen en het leerlingenmateriaal.

2019 Nel Haisma