In september 2018 heb ik alle basisscholen in Nuenen benaderd om gast lessen over Amnesty International te geven.

De “Rietpuim” heeft er, zoals elk jaar, gebruik van gemaakt.

In december heb ik daar 6 lessen gegeven: 2 in groep 4, 2 in groep 5 en 2 in groep 7.

Ik heb daarvoor 3 programma’s gebruikt: Het Paspoort, Het Klokhuis en de Wereldreis.

Zowel de leerkrachten als de kinderen hebben het als een positieve bijdrage ervaren.

Ik waardeer het dat deze school mij elk jaar uitgenodigd heeft.

Ik ga nu stoppen met het scholenwerk, maar heb gewezen op de website van Amnesty International.

Daar kunnen leerkrachten zelf lespakketten bestellen, met daarin docentenhandleidingen en het leerlingenmateriaal.

2019 Nel Haisma

 

Scholenwerk 2016

 

Op basisschool "De Rietpluim" zijn in 2016 vier gastlessen gegeven. Twee in groep vier en twee in groep vijf.

Groep acht heeft meegedaan aan de schrijfmarathon op 10 december.

Op de "Mijlpaal" hebben twee bovenbouwgroepen meegedaan aan de schrijfmarathon.

De feedback van de kinderen is stimulerend om dit werk te doen! Echt een kans om iets te doen aan burgerschapskunde.

Gastlessen over Amnesty International

 

Op de basisschool`De Crijnsschool heb ik op 5-10-2015 een les gegeven in groep 6

Op de basisschool "De Rietpluim" heb ik in december 7 gastlessen gegeven.

2x  aan groep 4, `Het paspoort`

2x aan groep 5, Het klokhuis

En 3x aan groep 7, zowel op de hoofdlocatie als op de locatie "Oude Landen".``De wereldreis

Ervaringen:

Het materiaal is hier en daar aangepast en en het past bij de diverse leeftijdsgroepen.

De communicatie met Amnesty Amsterdam verliep prima.

Ik krijg positieve reacties van de docenten en leerlingen.

Op deze scholen  ben ik al eerder geweest. Na 6 jaar heb ik het gevoel, dat het zinvol is om hiermee door te gaan. Het is heel vormend voor kinderen om kennis te nemen wat er mogelijk is om te doen voor de rechten van elk kind hier op de wereld.

Het spreekt ze ook aan, omdat er nu kinderen uit oorlogsgebieden in hun klas zitten.

De leerlingen worden geconfronteerd met de schending van de rechten van het kind, ook dichtbij. Het leeft voor hen.

IK hoop dat ook de andere scholen in Nuenen gebruik willen maken van de gastlessen of zelf de lessen willen geven

Ik zorg dan voor materiaal.

Het past bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie en burgerschapskunde.

Nel Haisma

Kinderrechten Hinkelbaan

Op 20 november 1989 is door de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen.

Ter gelegenheid van 25 jaar Kinderrechten op 20 november 2014, is door Amnesty International Nuenen een Kinderrechten Hinkelbaan gerealiseerd in Speeltuin De Kievit.

Hierop staan kinderrechten uitgebeeld. Door hun spel worden kinderen zich bewust dat zij rechten hebben.

Hoe jong je ook bent, Malala heeft het bewezen dat het kan: een kind met moed dat de wereld in beweging zet!

 

 

De onthulling van de Kinderrechten Hinkelbaan vond plaats op zondag 26 april 2015.