Mensenrechtenactivisten

Het ondersteunen van mensenrechtenactivisten is een onderdeel van ons werk.
Zij zijn een belangrijke doelgroep van Amnesty international.

In groepsverband of individueel zetten zij zich in voor de mensenrechten die universeel zijn vastgelegd.
Dat alles vaak met tegenwerking van de eigen overheid en/of gevaar voor eigen leven.
Waar en waar mogelijk verdienen ze dus onze steun.

Voor meer informatie:
Nell Daams [Contact]